Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn?

Het lijkt onwaarschijnlijk wanneer je bedenkt dat we steeds gezonder willen leven en veel mensen graag een paar kilootjes kwijt willen. Maar een deel van de markt vraagt naar meer smaak en daarom meer spek. De totale vraag wereldwijd naar magere, bespierde varkens neemt af en er komt meer vraag naar varkens met vettere buiken en zwaardere karbonades.

De laatste jaren zijn de vleesvarkens die er geproduceerd worden steeds magerder geworden. De focus op efficiëntie, lees voederconversie, heeft ervoor gezorgd dat zowel zeugen als eindberen minder spek vererven. Daar komt nog bij dat er meer beren geslacht worden. Topigs Norsvin heeft onderzocht hoe de markten waarin zij actief is zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Eén van de conclusies is dat efficiëntie steeds belangrijker wordt om rendabel te kunnen produceren. Tegenstrijdig aan deze conclusie is dat er vanuit de retail meer vraag ontstaat naar varkens en onderdelen met meer vetbedekking. Vleesverwerkers ervaren frequenter problemen met te mager vlees in hun verwerkingsproces. Bijvoorbeeld hammen die niet goed gedroogd kunnen worden, omdat er niet voldoende vetbedekking op zit.

Om goed te kunnen inspelen op de veranderende markt is er bij Topigs Norsvin veel aandacht binnen de fokkerij voor vleeskwaliteitsaspecten. Er wordt veel onderzoek gedaan naar zaken als Intra Musculair Vet, dripverlies en waterbindend vermogen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een Pig Atlas. Op basis van de beschikbare data kan de Pig Atlas gebruikt worden als ‘mal’ voor diverse vleesmarkten en gewenste karkassen, bijvoorbeeld gewicht en samenstelling van de ham, schouder, karbonade, buik of rib. Maar ook organen, botstructuur en hart worden in kaart gebracht.

Om goed te kunnen inspelen op de vraag vanuit de markt zullen varkenshouders ook keuzes moeten maken. De vaak voor de hand liggende producten zijn niet meer altijd vanzelfsprekend. Bekijk daarom regelmatig of de huidige eindbeerkeuze nog de meest rendabele is. Topigs Norsvin kan de varkenshouder ondersteunen bij het maken van de juiste keuze. Met gebruik van de Berenkieswijzer en een analyse van het aflevermanagement krijgt de varkenshouder een snel en betrouwbaar inzicht of de huidige combinatie zeug en eindbeer de meest rendabele is.