Gezondheid en milieu

Gezondheid en milieu

Het onderzoeksprogramma gezondheid en milieu heeft als doel oplossingen te ontwikkelen voor efficiënte selectie en fokkerij van varkens die de aanleg hebben om duurzaam onder verschillende omstandigheden op hoog niveau te produceren. Oftewel: robuuste varkens die presteren zonder dip in de daggroei, voerconversie en aantal geproduceerde biggen als het een keer tegen zit.

Ook dierenwelzijn zoals startbijtproblematiek en agressie zijn aandachtsvelden van dit onderzoeksprogramma.

Lees hier meer: