Reproductie

Reproductie

De doelen van het reproductie platform zijn: (1) de genetische vooruitgang ondersteunen en versterken met tools en kennis op gebied van vruchtbaarheid, (2) varkenshouders helpen bij het gebruiken van het maximale genetische potentieel zonder de risico’s van ziekte insleep en (3) k.i.-organisaties helpen bij het kostenefficiënt werken én het produceren van hoge kwaliteit sperma

De projecten zijn verdeeld in twee hoofdgroepen. Mannelijke vruchtbaarheid en vrouwelijke vruchtbaarheid.

Find out more: