Topigs Norsvin over protestacties

De protestacties en de voorgevallen incidenten afgelopen week zorgen voor veel vragen aan Topigs Norsvin.

Het voorgenomen stikstofbeleid van het kabinet heeft een enorme impact op de gehele sector, individuele boeren en hun gezin. De uitkomst van de debatten en stemming in de tweede kamer zorgen voor frustratie, wanhoop en onduidelijkheid. Maar vooral de onzekerheid en het gebrek aan perspectief maken het begrijpelijk dat boeren van zich laten horen.

Protesteren tegen beleid is een recht dat iedereen in Nederland heeft en dat moeten we koesteren. Wanneer vreedzame protesten echter veranderen in bedreigingen, geweld tegen de politie of het op andere manieren overtreden van geldende wet- en regelgeving, wordt een grens overschreden.

Topigs Norsvin roept iedereen die betrokken is daarom op om het gesprek aan te gaan op inhoud en distantieert zich van deze polarisatie en ongeregeldheden.

Deel dit bericht: