TN70 Leaflet

Doel van deze leaflet is om snel inzicht te geven in de voedingsbehoefte van TN70 gelten en zeugen.
Global Nutrition & Female Reproduction Services verzamelt, in samenwerking met Topigs Norsvin Research
Center, continu en wereldwijd gegevens over de TN70-zeug en verwerkt deze gegevens in ons eigen
Topigs Norsvin zeugenmodel. Het resultaat van dit zeugenmodel bepaalt de richtlijnen om het genetisch
potentieel van de TN70 te ontsluiten.

Deel dit bericht: