De Heus Voeders B.V. Varkensfokbedrijf Klijn

De Heus Voeders BV Varkensfokbedrijf Klijn
Hoofdkorfweg 12
5145 PN WAALWIJK
+31 6 26148099
Bedrijfsinformatie
Aantal zeugen: 480
Opfokplaatsen: 2500
Product: Dragende Gelten, TN70, Topigs 20, Z-line
Bedrijfstype: Subfokker
Vaccinatieschema

Voor een actueel vaccinatieschema: neem contact met het bedrijf of de Topigs Norsvin contactpersoon.

Laatste drie monitordata
06/02/2024

|

04/10/2023

|

08/06/2023
Gezondheidsstatus: basis

Meer weten over dit bedrijf? Stuur dan een mail naar de Topigs Norsvin contactpersoon.

Deel dit bericht:

Het minimale Topigs Norsvin vaccinatieschema

Het vaccineren van fokdieren heeft een grote invloed op de bescherming van de gelten. Het  invoerproces van fokdieren bij u als klant moet bestaan uit quarantaine, vaccinatie, adaptatie en cooling down. Daarom is er een uitgebreid vaccinatieschema voor kruisingsgelten op al onze fokbedrijven met conventionele gezondheidsstatus. Gezonde dieren zijn er bij gebaat om met weerstand, verkregen door vaccinatie, uitgeleverd te worden. 
 
Bij uitlevering van fokdieren wordt een overzicht van de uitgevoerde entingen en de data waarop de entingen zijn uitgevoerd meegeleverd. De standaard vaccinatieschema per fokbedrijf, inclusief leeftijden en merknamen van de gebruikte vaccins, zijn op de website te vinden en zijn op aanvraag te verkrijgen. 
 
Hieronder staat het standaard vaccinatieschema voor Topigs Norsvin gelten met een conventionele gezondheidsstatus. 

Let op dat u als ontvanger van de fokdieren deze met de juiste vaccins vaccineert. Overleg met uw bedrijfsdierenarts indien u een ander vaccin wenst te gebruiken. 

Vrijstelling voor PRRS vaccinatie is door het fokbedrijf onder bepaalde voorwaarden aan te vragen bij Topigs Norsvin. 
Vaccinaties moeten worden toegediend volgens de bijsluiter.
Aanvullende vaccinaties: overleg met uw dierenarts. 

N.B.: In het kader van het Pm+-vrij certificaat zijn entingen die Pasteurella antigenen bevatten niet toegestaan. 

Adapteren
Naast quarantaine en vaccinatie, is adaptatie van gelten van belangrijke stap voor de stabiele gezondheid van het ontvangende bedrijf. Vaccinatie beschermt de dieren in bepaalde mate tegen klinische symptomen en kan ook de infectiedruk reduceren. Adaptatie blijft altijd van belang voor een solide weerstand. Op een bedrijf komen naast de hierboven genoemde kiemen vaak ook nog een groot aantal andere bedrijfsspecifieke kiemen voor waarvoor geen vaccins verkrijgbaar zijn.  

Instroom van gelten moet verlopen volgens het principe: Quarantaine, vaccinatie, adaptatie en cooling down. Elke fase heeft tijd nodig, en dit proces moet gebeuren in een ruimte die goed gescheiden is van de reeds aanwezige zeugen op het bedrijf.  

Topigs Norsvin schema voor ontwormen van fokgelten en beren
Fokgelten mogen in verband met het schurftvrij-certificaat niet ontwormd worden met middelen die een werkzame stof uit de groep avermectines bevatten (bijvoorbeeld Ivomec, Dectomax, Euromec).  

Gebruik van levamisol als werkzame stof wordt afgeraden, aangezien er resistentie voor dit middel bestaat en het oraal niet altijd goed wordt opgenomen door de varkens vanwege de bittere smaak. Daarnaast heeft levamisol een korte werkingsduur en geeft toxiciteit bij te hoge dosering.  

Er zijn nog voldoende alternatieven op de markt die bijvoorbeeld de werkzame stoffen flubendazol, fenbendazol of febantel bevatten.  

Voor de niet wormvrije fokbedrijven wordt geadviseerd de opfokvarkens te ontwormen volgens een effectief schema in overleg met de bedrijfsdierenarts. Hierbij moet de laatste ontworming binnen 5 weken voor uitleveren van de dieren plaatsvinden.  

Topigs Norsvin Gezondheidsmonitor

Alle fok- en opfokbedrijven voeren  ten minste 3 keer per jaar een volledige monitor uit.  Daarbij moet minimaal het volgende tapschema worden gevolgd:

*Het bemonsteren van de biggen van 3 weken is optioneel. Deze stap dient wel uitgevoerd te worden indien de 10 weekse biggen PRRS-virus  positief zijn gebleken.

Daarnaast worden 12 mestmonsters genomen voor PCR onderzoek op Brachyspira hyodysenteriae: 6 bij de opfokgelten van  16 weken  en 6 bij de opfokgelten van  22 weken. 

Het onderzoekschema is als volgt: