De robuuste TN Tempo draagt bij aan arbeidsefficiënte en probleemloze productie

Hoe run je een gesloten zeugen- en akkerbouwbedrijf met beperkte arbeid? De robuustheid van de TN Tempo maakt het mogelijk om probleemloos en zonder gezondheidsproblemen te produceren. Dit leidt tot een efficiënte en gemakkelijke productie.

De twee broers Weijs runnen hun gesloten zeugen- en akkerbouwbedrijf met slechts 0,5 fte aan externe arbeid. Het exploiteren van een bedrijf van deze omvang met beperkte beschikbaarheid van arbeid vereist een probleemloze en gemakkelijke productie. Varkens die elke verstoring in het productieproces zonder problemen of vertraging overwinnen, zijn essentieel. De TN Tempo doet dit met zijn robuustheid en draagt ​​bij aan een efficiënte, probleemloze, hoge productie in een van Europa’s meest varkensrijke regio’s.

Effect vanaf de eerste dag

Het positieve effect van de TN Tempo is al zichtbaar in de kraamstal. “Het zijn sterke, robuuste biggen vanaf de dag dat ze geboren worden. Hun aangeboren eetlust gebruiken we door ze vanaf de tweede dag na hun geboorte een op melk gebaseerd voer te voeren. We vervangen dit op melk gebaseerde voer geleidelijk door biggenvoer gedurende twee weken”, legt Jos Weijs uit. “De eetlust is te zien, want de voerbakken zijn een paar uur nadat ze zijn gevuld al bijna leeg”.

Jos Weijs gebruikt de uitstekende voeropname van de TN Tempo. Hij voert de biggen vanaf dag 2 als vast voer bij.

Jos Weijs: “We hebben geen dure luxe speciale voeders nodig, alleen het standaardvoer van onze voerleverancier. Het spenen verloopt ook probleemloos met dit standaardvoer,  er zijn geen verstoringen of gezondheidsproblemen. De TN Tempo-varkens blijven eten”.

Wanneer de varkens naar de vleesvarkensstal worden verplaatst, treden er geen problemen op. Nogmaals: de voeropname blijft goed, net zoals bij de voerwisselingen tijdens de afmestperiode zelf. De voeropname is hoog tijdens de afmestperiode, bijna ad libitum. De TN Tempo-vleesvarkens zijn gemakkelijke eters met een hoge voeropname. Gecombineerd met de robuustheid, maakt dat het mogelijk om voerkosten te realiseren die € 0,05 per kilo groei lager liggen dan het Nederlandse gemiddelde.

Geen gezondheidsproblemen in varkensregio met een hoge dichtheid

Gezondheid is geen probleem op de boerderij van Weijs. Dit is een ander sterk punt van de TN Tempo. De bedrijven van de gebroeders Weijs liggen in het zuidoosten van Nederland, een van de meest varkensrijke regio’s van Europa. Grote moderne varkenshouderijen omringen de boerderij. In bijna elke richting liggen andere varkensbedrijven op slechts enkele honderden meters afstand. Het bedrijf met een conventionele gezondheidsstatus treft, naast de normale bioveiligheidsmaatregelen, geen speciale maatregelen voor de gezondheid. De biggen worden met eigen transport vervoerd en het mengen van biggen wordt vermeden wanneer deze naar het vleesvarkensbedrijf gaan. De enige vaccinatie die de varkens krijgen is tegen Circo (PCVAD) en de enige echte gezondheidsproblemen, die zelden voorkomen, houden verband met streptokokken.

De gezondheidskosten zijn laag. In een regio met een hoge varkensdichtheid is het antibioticagebruik bijna nul.

De gezondheid en robuustheid van de vleesvarkens blijkt niet alleen uit hun hoge overlevingspercentage, de gezondheidskosten zijn ook laag. Er wordt bijna geen antibiotica gebruikt, alleen bij een zeldzame PIA-uitbraak of wanneer een individueel varken een infectie heeft. Dit leidt tot € 0,25 gezondheidskosten per verkocht vleesvarken. Het Nederlandse gemiddelde ligt meer dan drie keer hoger.

De kwaliteit van biggen is het succes in de vleesvarkensstal

De probleemloze afmestperiode begint al in de kraamstal bij het werpen en het grootbrengen van biggen. René Weijs: “Als je kunt beginnen met een vleesvarken van goede kwaliteit, weet je dat je goede resultaten haalt. Op die manier is de robuustheid als big van de nakomelingen van TN Tempo ook te zien in de vleesvarkensstal.”

De gebroeders Weijs zien de TN Tempo als een belangrijk onderdeel om hun bedrijf efficiënt te kunnen runnen met een lage arbeidsbehoefte. “Met een beetje extra externe arbeid kunnen we onze boerderij samen runnen. De TN Tempo maakt het mogelijk om ons werk gemakkelijk en lonend te doen en, net zo belangrijk, op een plezierige manier.”

Jos Weijs en zoon Rick

Bedrijfsinformatie

De broers Jos en René Weijs in Castenray runnen een bedrijf met 750 Topigs Norsvin zeugen, 3300 vleesvarkens en 40 hectare akkerbouw. Ze hebben eigen transport waarmee ze de gelten naar hun zeugenbedrijf halen en de biggen naar de eigen vleesvarkensstal en de vleesvarkenshouders die hun biggen afnemen vervoeren. Ze hebben een parttime medewerker (20 uur/week) in de kraamstal. Ook helpt hun vader nog een paar uur in de week met hand-en-spandiensten.

De zeugen spenen 32,2 biggen per jaar, het aantal levend geboren biggen is ruim 16 en de bigoverleving in de kraamstal is ruim 87%.

De vleesvarkens hebben een voederconversie van 2,32 en een groei van 813 gram. Slachtdata: vleespercentage 59,4% met 66 mm spierdikte en 13,5 mm spekdikte.

René Weijs

Deel dit bericht: