Verbeterde fokstructuur met Delta Canada biedt extra toegevoegde waarde voor klanten

Delta Canada is een centraal prestatietestcentrum van Topigs Norsvin. Het is uitgerust met individuele voeropname registratie, CT-scan, biggenopfok quarantaine en een KI-quarantaine. Delta Canada maakt deel uit van een totale upgrade van de hoogwaardige SPF-fokstructuur voor TN Tempo en Z-line in Noord-Amerika. Deze geïntegreerde aanpak leidt tot een toename van de genetische vooruitgang met 50%.

Het prestatietestcentrum van Delta Canada in Woodlands, Manitoba, is het centrale punt in een nieuwe fokstructuur van de eindbeerlijn TN Tempo en de Z-lijn, één van de twee zeugenlijnen van de TN70 zeug. Het is een dubbel zo groot kopie van het Delta-teststation in Noorwegen dat wordt gebruikt in het fokprogramma voor de Norsvin Duroc-eindbeerlijn en de Norsvin Landrace, de andere zeugenlijn voor de TN70. Samen met de rest van de verbeterde fokstructuur in Canada biedt Delta Canada extra toegevoegde waarde voor onze klanten.

Centraal testen

Delta Canada is een testlocatie, met een capaciteit van 2600 varkens, die jonge nucleusberen die op de kernfokbedrijven in de fokstructuur van Delta Canada zijn geboren test.

Centrale tests zijn efficiënter, uniform en nauwkeurig. De beren worden getest in dezelfde omgeving en onder dezelfde omstandigheden. Centrale testen maken het ook mogelijk om nieuwe hightech technologieën voor fenotypering zoals CT-scanning te introduceren. Het eindresultaat is selectie van betere beren voor een snellere genetische vooruitgang voor Topigs Norsvin en onze klanten.

Elk jaar worden meer dan 38.000 jonge beren geboren in de kernfokkerijen in de fokstructuur van Delta Canada. Uiteindelijk worden alleen de beste 50 tot 70 beren per lijn gebruikt om de volgende generatie in de kernpopulaties te produceren.

CT-scannen

Een CT-scanner is een van de unieke functies van het teststation. Topigs Norsvin is het eerste en enige varkensgenetica-bedrijf ter wereld dat op grote schaal CT-scans op levende dieren gebruikt. Met CT (computertomografie) kunnen veel eigenschappen worden gemeten aan een levend varken. De geproduceerde data zijn zeer nauwkeurig en leiden tot betrouwbaardere fokwaarden, wat resulteert in snellere genetische vooruitgang en betere producten.

CT-scannen biedt nieuwe mogelijkheden, zoals het meten van de werkelijke karkassamenstelling bij levende dieren. Dit verbetert de nauwkeurigheid van de fokkerij voor aspecten zoals rendement per karkasonderdeel. Met CT-scans kunnen ook varkens die minder gevoelig zijn voor osteochondrose worden geselecteerd, wat het fokken voor meer robuustheid verbetert.

Onderdeel van een verbeterde infrastructuur

Prestatietestcentrum Delta Canada is een essentieel onderdeel van een grotere fokstructuur die Topigs Norsvin in Canada heeft gebouwd om genetische vooruitgang te stimuleren. Andere essentiële elementen van deze nieuwe fokstructuur zijn kernfokkerijen in de regio rond Delta Canada. De kernpopulatie van TN Tempo is onlangs verdubbeld tot 1000 overgrootouder zeugen (GGP), en de Z-line GGP-populatie in Canada is onlangs uitgebreid tot 2000 zeugen. Deze grotere kernpopulaties maken het mogelijk om de selectie-intensiteit te verhogen.

Gegevens van commerciële bedrijven

Naast kernfokkedrijven spelen commerciële bedrijven ook een belangrijke rol bij het verzamelen van gegevens voor fokwaardeberekeningen. Met CCPS, wat staat voor Combined Crossbred and Purebred Selection, worden enorme hoeveelheden gegevens over prestaties van de genetica op commerciële bedrijven verzameld. De omstandigheden op deze bedrijven zijn vergelijkbaar met die op de bedrijven van onze klanten. Deze gegevens zijn van vitaal belang voor het fokprogramma omdat het de prestaties van de bedrijven toevoegt waar de genetica zijn waarde moet laten zien. Dat verbetert de betrouwbaarheid van de fokwaarden van de prestaties van gekruiste producten.

Genoom- en karkasinformatie

Genotypering is tegenwoordig een standaardelement in varkensgenetica. Ongeveer 35.000 dieren per jaar (jonge beren en gelten) worden gegenotypeerd in de Delta Canada-structuur. Dit resulteert in enorme hoeveelheden gegevens over het genotype van de varkens die worden gebruikt bij de selectie en de berekening van fokwaarden. Dit maakt het gemakkelijker om te fokken op moeilijk te meten eigenschappen en eigenschappen die niet kunnen worden gemeten bij de selectiekandidaten, zoals genetische aanleg voor vruchtbaarheid in beren.

Het fokprogramma van Topigs Norsvin houdt ook rekening met aspecten als vlees- en karkaskwaliteit. Een speciaal vleeslaboratorium maakt daarom deel uit van de fokstructuur. In dit laboratorium worden analyses uitgevoerd op aspecten van vleeskwaliteit zoals dripverlies, intramusculair vet en kleur. Deze verkregen gegevens worden gebruikt om te fokken en te selecteren op deze kwaliteitsaspecten.

50% toename van genetische vooruitgang

Delta Canada en de rest van de fokstructuur eromheen resulteren in een snellere genetische vooruitgang van meer dan 50%. Dat maakt het mogelijk om sneller te reageren op veranderende marktsituaties op klantniveau. Klanten op alle continenten zullen profiteren van de snelle en efficiënte distributie van het superieure genetische materiaal van Delta Canada.

Omdat genetische vooruitgang sneller gaat met de nieuwe fokstructuur, is het belangrijker dan ooit om de nieuwste generaties dieren snel bij onze klanten te krijgen. Dankzij onze centraal gelegen KI-centra en het hoge SPF-niveau van het hele systeem, kunnen we de nieuwste genetica snel en efficiënt over de hele wereld verspreiden.

Deel dit bericht: