Quarantaine en adaptatie

Een gecontroleerde procedure waarbij gelten in staat worden gesteld zich op de juiste manier aan te passen aan hun nieuwe omgeving is cruciaal voor het optimaal functioneren van de aangekochte of zelf geproduceerde gelten. Adaptatie is maatwerk. Bepaal samen met uw adviseurs de beste adaptatiestrategie voor uw bedrijf. De informatie in de brochure is dan ook een algemene richtlijn.

Brochure Quarantaine en adaptatie

Deel dit bericht: