function add_hsts_header() { // Set the validity of the header, 24 months is set right here. $ageInSeconds = 63115200; // Render the header. header( 'Strict-Transport-Security: max-age=' . $ageInSeconds . '; includeSubDomains;' ); } add_action( 'send_headers', 'add_hsts_header' );

RESPONSIBLE magazine 2023 (Engelstalig)

Het varken is een zeer efficiënt dier. In een tijd waarin klimaatverandering en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen een hogere prioriteit dan ooit hebben, speelt het varken een belangrijke rol in het op een duurzame manier leveren van hoogwaardige eiwitten.

In 2022 vierde Topigs Norsvin 100 jaar genetische vooruitgang. Een eeuw fokken, onderzoek en innovatie om de natuurlijke sterke punten van onze varkenspopulatie te versterken en aan te passen aan de eisen van de huidige en toekomstige generaties. Efficiëntie is altijd één van de hoofdthema’s geweest en in de afgelopen decennia is duurzaamheid steeds belangrijker geworden.

Verantwoord fokken is gebalanceerd fokken, dat zit in ons DNA. We voelen het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame varkenshouderij voor toekomstige generaties. Het verminderen van de impact van zowel onze eigen organisatie als de varkenshouderijketen op het klimaat, onze omgeving en de samenleving als geheel. Door gebalanceerde fokkerij, onderzoek, innovatie, service en ondersteuning dragen wij bij aan een toekomstbestendig productiesysteem dat vriendelijk is voor varkens, producenten, mens en planeet.

In deze editie van RESPONSIBLE magazine leest u over verantwoord fokken en verantwoorde varkensvleesproductie. Van interviews met onze onderzoekers tot verhalen over huidige en toekomstige projecten, allemaal gericht op een duurzame productieketen van varkensvlees vandaag en morgen.

RESPONSIBLE 2023

Deel dit bericht: