TN Tempo overtreft opnieuw de concurrentie: hoogste economisch voordeel

De aanpak van Topigs Norsvin om de natuurlijke robuustheid te verbeteren loont.

Onafhankelijk onderzoek laat zien dat de nakomelingen van de TN Tempo beter presteren  dan de nakomelingen van twee toonaangevende eindberenlijnen van concurrenten op de Amerikaanse markt. De TN Tempo heeft significant meer full value pigs (varkens die volledig tot waarde gebracht worden), een hoger overlevingspercentage en een hogere groei per dag dan beide groepen varkens van de concurrent. Deze verschillen in prestaties resulteren, vergeleken met de concurrerende lijnen, in een economisch voordeel van respectievelijk
€ 6,14 en € 1,11 per vleesvarken. Deze grootschalige wetenschappelijke proef is uitgevoerd door een grote geïntegreerde varkensvleesproducent in de Verenigde Staten. De varkens zijn bewust met PRRS besmet in het onderzoek.

De resultaten van deze proef bevestigen het robuustheidsvoordeel van de TN Tempo, zoals eerder ook al werd aangetoond in een onafhankelijke proef in 2018 door dezelfde grote geïntegreerde varkensvleesproducent. Ook tonen de resultaten aan dat TN Tempo-nakomelingen een hoger economisch voordeel en hogere overleving hebben in vergelijking met een andere veelgebruikte eindberenlijn van een concurrent op de Amerikaanse markt.

Het succes van de TN Tempo in deze proeven toont de effectiviteit aan van de gebalanceerde fokkerij van Topigs Norsvin, met de nadruk op robuustheid. Deze aanpak leidt tot varkens met hoge prestaties, hoge karkaswaarde en een hoog overlevingspercentage, wat resulteert in directe en significante meerwaarde voor de producent. De focus van Topigs Norsvin op het fokken van varkens met een grotere robuustheid tegen ziekten, betekent een verminderde afhankelijkheid van antibiotica, minder arbeid, verbeterd dierenwelzijn en een duurzamere varkensvleesproductie.

Tabel: Resultaten van spenen tot afleveren van TN Tempo t.o.v. twee veelgebruikte eindberen op de Amerikaanse markt. De varkens zijn bewust met PRRS besmet in het onderzoek.

Deel dit bericht: