Omzet groeit bijna 10%

Na het recordjaar 2020 was ook 2021 voor Topigs Norsvin een succesvol jaar. De omzet steeg met bijna
10% naar € 209 miljoen. In 2021 werd een brutowinst gerealiseerd van € 24,1 miljoen, dat is iets lager dan
het recordresultaat van 2020. Het resultaat na belastingen was met € 6 miljoen op een vergelijkbaar niveau als in 2020. De netto cashflow steeg in 2021 sterk naar € 9,2 miljoen. Dat is een verzesvoudiging ten opzichte van 2020.
De goede resultaten maken het mogelijk sterk te investeren in het versnellen van de genetische vooruitgang en het sneller verspreiden van genetische vooruitgang naar onze klanten. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe kernfoklocatie Innova Canada die later dit jaar operationeel wordt.
CEO Villaume Kal: ‘’We hebben met het hele team van Topigs Norsvin een mooi resultaat neergezet.
Ondanks dat net als in 2020 iedereen de impact van covid ondervond, is het gelukt om met passie onder
moeilijke en uitdagende omstandigheden goed in te spelen op de veranderende marktomstandigheden. Een woord van dank en waardering is daarvoor op zijn plaats.”
De groei in de afzet van zeugen en sperma zette in 2021 onverminderd door. De afzet van de TN70 zeug
groeide wereldwijd met dubbele cijfers. Bij de eindberen steeg de afzet van TN Tempo eindbeer boven
verwachting. In de VS en enkele andere landen kende de nieuwe TN Duroc eindbeer een vliegende start.
Mark Tijssen, voorzitter van Coöperatie Topigs en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Topigs
Norsvin: ‘’Onze genetica spreekt aan in de markt. De fokkerijkeuzes die we als door varkenshouders
aangestuurde organisatie maken, passen bij de houderij systemen van onze klanten en bij de eisen die de
markt en maatschappij stellen. Dat leidt tot beter welzijn voor varkens, beter rendement voor varkenshouders en tevreden consumenten.”

Deel dit bericht: