Sterkere zeugen, meer biggen en betere vleesvarkens

De genetische vooruitgang die is geboekt in de Norsvin Landrace (L-lijn)- en Z-lijn-populaties op de kernfokbedrijven van Topigs Norsvin is indrukwekkend. Deze twee lijnen vormen de basis voor de TN70 zeug. Op klantniveau kan in de komende 5 jaar dezelfde genetische vooruitgang bij de TN70-zeug worden verwacht.

Deze vooruitgang is een prachtig voorbeeld van de gebalanceerde fokkerijaanpak van Topigs Norsvin waarbij rekening gehouden is met veel verschillende eigenschappen.

1 big meer gespeend per worp

In de afgelopen 5 jaar is de genetische trend op kernniveau voor levend geborenen verbeterd met 0,75 big per worp. Dit leidde niet tot meer dood geboren biggen of een hogere sterfte tot spenen. Integendeel, het aantal dood geboren biggen per worp daalde met 0,2 en de sterfte tot spenen met 2,8%. Ook het geboortegewicht en de uniformiteit werden niet negatief beïnvloed.

De combinatie van dit alles komt neer op een genetische trend van 1 extra big gespeend per worp in 5 jaar. Dit is hoger dan de genetische trend voor levend geboren.

Verhoogde levensduur van zeugen

Samen met de hogere productie is ook de levensduur van de zeug verbeterd. De toekomstige TN70 zal nog sterker zijn en meer worpen produceren. Ook de vruchtbaarheid van de zeug zal verbeteren doordat de interval tussen spenen en insemineren korter wordt.

75 gram hogere dagwinst en verhoogde karkaskwaliteit

In de afgelopen 5 jaar heeft genetische vooruitgang van de TN70 geleid tot een hogere groei op vleesvarkensniveau van 75 gram per dag. Ook de karkaskwaliteit verbeterde in deze periode.

16 kilo minder voer in vleesvarkensfase

Ook in de vleesvarkensfase wordt aanzienlijke genetische vooruitgang geboekt. In de afgelopen 5 jaar heeft de genetische vooruitgang op kernniveau de voerbehoefte in de vleesvarkensfase met ongeveer 16 kg per varken verminderd. Deze verlaging is gebaseerd op een kruising van TN Tempo x TN70 en zal de komende 5 jaar tot uiting komen bij onze klanten. Deze verbeterde voerefficiëntie betekent niet alleen lagere productiekosten, maar ook minder impact op het milieu.

Deel dit bericht: