Meer ’Full-value’ varkens

Een full-value varken in de slachterij begint met een robuuste big bij de geboorte. Topigs Norsvin selecteert op robuuste, uniforme biggen door te selecteren op verhoogde bigvitaliteit en worpuniformiteit. Robuuste, uniforme varkens bij de geboorte hebben al een goede uitgangspositie om een full-value varken te worden bij het slachten.

’Full-value’ varkens

  • overleven tot het slachten.
  • bereiken het optimale aflevergewicht.
  • hebben geen karkas opmerkingen of gebreken.

Om het overlevingspotentieel tot slachten te maximaliseren selecteert Topigs Norsvin op robuustheid en uniformiteit tijdens de vleesvarkensfase. Dit omvat selectie voor verbeterde robuustheid onder conventionele gezondheidsomstandigheden via eigenschappen zoals overleving tot spenen, overleving van spenen tot opleg in de vleesvarkensstal en gedurende de vleesvarkensfase, maar ook voor verbeterde weerstand tegen PRRS onder gesimuleerde uitdagende omstandigheden.

Om te overleven tot de slacht, moet een varken ook goed beenwerk en een goede skeletstructuur hebben om te voorkomen dat het moet worden geëuthanaseerd vanwege gebreken. Deze problemen worden aangepakt in het fokprogramma van Topigs Norsvin door te selecteren op verbeterde skelet- en beenwerkeigenschappen en verminderde gevoeligheid voor het ontwikkelen van osteochondrose, scrotale hernia’s of navelstrenghernia’s.

De benadering van Topigs Norsvin om robuuste, uniforme varkens te fokken bij de geboorte en tijdens de volledige vleesvarkensfase maakt deel uit van haar strategie om varkens te fokken met uniforme, volwaardige karkassen in de slachterij, wat resulteert in een verhoogde productie-efficiëntie en winstgevendheid voor de producent en slachterij.

Deel dit bericht: