Topigs Norsvin voegt selectie op waarde karkasonderdelen toe aan haar fokprogramma

Topigs Norsvin heeft selectie op de waarde van karkasonderdelen op basis van CT-scangegevens toegevoegd aan haar fokprogramma. Deze nieuwste innovatie van Topigs Norsvin maakt het mogelijk om de karkaswaarde te verhogen door te selecteren op hogere waarde van de meest waardevolle karkasonderdelen. Deze toevoeging aan het fokprogramma is een meerwaarde voor met name de geïntegreerde varkensketen, voor wie de karkaswaarde is gebaseerd op de waarde van karkasonderdelen zoals schouder, lende, buik en ham.

Topigs Norsvin heeft deze toevoeging gedaan voor het fokprogramma van alle grote zeugen- en eindberenlijnen. Jonge fokberen van deze lijnen worden CT-gescand in onze testcentra in Canada en Noorwegen. Deze CT-beelden vormen een zeer nauwkeurige weergave van de karkassamenstelling van levende beren. Dit geeft een zeer betrouwbare schatting van de genetische waarde van deze beren op het gebied van de waarde van de karkasonderdelen. Na de CT-scan worden de beren ingezet in het fokprogramma.

Met deze nieuwste toepassing van CT-technologie zet Topigs Norsvin een grote innovatieve stap voorwaarts en zet het de nieuwe gouden standaard voor genetische verbetering van de karkaswaarde. Het resultaat is een hogere winstgevendheid in de geïntegreerde waardeketen van varkensvlees.

Deel dit bericht: