Gebalanceerde fokkerij is nog steeds hot

De maatschappelijke bezorgdheid over de varkensproductiesector neemt wereldwijd toe. Meer dan 20 jaar geleden koos Topigs Norsvin voor gebalanceerde fokkerij aanpak. Het fokdoel is niet alleen gericht op het maximaliseren van economisch rendement, maar op het vinden van een gunstige balans tussen economische voordelen en dierenwelzijn.

De gebalanceerde fokkerij aanpak van Topigs Norsvin heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. In ons Corporate Sustainability Report hebben we onze visie uiteengezet dat elke geboren big door zijn moeder moet worden gespeend. Selectie op moedereigenschappen en melkproductie is een uitdaging, maar onze TN70-zeugen zijn het ultieme bewijs dat dit mogelijk is. Zeugenmelk is veel kosteneffectiever en welzijnsvriendelijker dan dure melkvervangers of moederloze opfoktechnologie. TN70-zeugen hebben bewezen gemakkelijke moeders te zijn die biggen van topkwaliteit leveren met uitstekende vleesvarkenseigenschappen.

Toonaangevend in duurzaam fokken

Topigs Norsvin is ook voorbereid op andere gebieden van duurzame fokkerij. Zo komt naast groepshuisvesting van drachtige zeugen in bepaalde markten ook vrijloop kraamhokken op de markt als antwoord op de vraag naar dierwelzijnsconcepten. Norsvin Landrace-zeugen (L-lijn) in Noorwegen worden al decennia lang onder vrijloop kraamomstandigheden geselecteerd. Ons selectieprogramma tegen berengeur heeft de incidentie van besmette karkassen in de afgelopen 10 jaar met 50% verminderd en daarmee bijgedragen aan de vereisten die nodig zijn om de castratie van mannelijke varkens te stoppen. We hebben ook sociaal genetische eigenschappen geïmplementeerd in ons fokprogramma. Hierdoor kunnen we tegelijkertijd de productie en het welzijn van onze genetische lijnen verbeteren.

Recente grote tests die door de industrie zijn uitgevoerd, leveren overtuigend bewijs dat Topigs Norsvin-vleesvarkens een betere natuurlijke weerstand hebben tegen PRRS dan beren van concurrenten. Het is goed om te zien dat onze aanhoudende inspanningen om te selecteren op robuuste varkens nu veel vruchten afwerpen.

Ik zet me in om het meest economische en duurzame fokprogramma ter wereld verder te ontwikkelen. Markt gedreven onderzoek en het toepassen van de nieuwste technologie in ons fokkerijprogramma vormen de kern van onze strategie. We beloven onze klanten dat onze genetica zal voldoen aan toekomstige eisen op het gebied van duurzaamheid, terwijl we tegelijkertijd de basis leggen voor winstgevende productie.

Hans Olijslagers

CTO Topigs Norsvin

Deel dit bericht: