function add_hsts_header() { // Set the validity of the header, 24 months is set right here. $ageInSeconds = 63115200; // Render the header. header( 'Strict-Transport-Security: max-age=' . $ageInSeconds . '; includeSubDomains;' ); } add_action( 'send_headers', 'add_hsts_header' );

Topigs Norsvin volgt code EFABAR

Onze toewijding tonen aan ethisch en verantwoord fokken

Wij volgen Code EFABAR

Onze samenleving is steeds meer geïnteresseerd in de gezondheids-, welzijns- en milieuaspecten van de varkensvleesproductie. Het vereist dat de productieketen van varkensvlees werkt met respect voor het varken, het milieu, de natuurlijke hulpbronnen en de consument. Topigs Norsvin volgt Code EFABAR. Deze code laat zien dat we voldoen aan de eisen van de samenleving.

Net als alle andere ketenpartners in de varkensvleesproductie zijn wij verantwoordelijk voor het op duurzame wijze leveren van veilig en gezond voedsel. We nemen deze verantwoordelijkheid serieus. Daarom kiezen we ervoor om Code EFABAR te volgen. Door deze code te omarmen onderstreept Topigs Norsvin zijn toewijding aan een evenwichtige fokkerijbenadering, die essentieel is voor een door de samenleving geaccepteerde varkensvleesproductie.

Code EFABAR is een keurmerk voor verantwoordelijkheid, net als voor vertrouwen. Dit maakt het een belangrijke troef in de communicatie met onze klanten en belanghebbenden.

Waar ze zich ook bevinden, onze klanten worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag vanuit de consument en de samenleving om te laten zien dat varkensvlees duurzaam wordt geproduceerd. Het verminderen van de impact op het milieu, een hoog dierenwelzijn en een gegarandeerd hoge voedselveiligheid zijn niet-tastbare maar essentiële kwaliteitsaspecten van varkensvlees.

Om hieraan te voldoen, moeten onze klanten aantonen dat hun leveranciers ook op deze manier werken. Topigs Norsvin kan dat ondubbelzinnig aantonen door te verwijzen naar Code EFABAR. Het laat onze klanten en hun klanten zien dat ze kunnen rekenen op een manier van fokken die voldoet aan en zelfs uitblinkt in de wetgeving van de Europese Unie.

Code EFABAR doet echter meer dan u helpen uw klanten te helpen. Het heeft ook een aanzienlijke waarde als we praten met financiers, ngo’s en regeringen. Het bewijst dat we verantwoordelijk, betrouwbaar en transparant zijn en voldoen aan hoge normen. Dit onderstreept het feit dat Topigs Norsvin een betrokken bedrijf is, dat zich bewust is van de zorgen van de samenleving en deze serieus neemt.

Ten slotte is het ook een duidelijk signaal naar huidige en potentiële medewerkers dat Topigs Norsvin een bedrijf is dat op ethisch verantwoorde wijze met dieren omgaat. Dit is een belangrijke factor bij de keuze van mensen om voor een bedrijf als het onze te werken.

Wat is Code-EFABAR

Code EFABAR is een code van toepassingen correct in de praktijk brengen. Het verklaart dat een organisatie op een verantwoorde manier boerderijdieren selecteert en fokt. De code behandelt de volgende onderwerpen:

Diergezondheid en dierenwelzijn

Het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van dieren is essentieel om te voldoen aan de maatschappelijke vraag naar ethische voedselproductie.

Voedselveiligheid en volksgezondheid

Fokkerijorganisaties proberen het risico van overdracht van ziekten van dieren op mensen te verkleinen. Ze verbeteren de weerstand tegen ziekten, verminderen het gebruik van antimicrobiële stoffen en verminderen voedselverspilling om antimicrobiële resistentie te minimaliseren.

Omgeving

Het verkleinen van de ecologische voetafdruk van voedselproductie is een belangrijk aspect van de beste veredelingspraktijken.

Productkwaliteit

Productkwaliteit staat bij veredelingsorganisaties hoog in het vaandel. De meest geschikte dieren in een populatie worden geselecteerd op sleutelkenmerken zoals magerheid van vlees.

Genetische diversiteit

Het waarborgen van een hoge genetische diversiteit binnen populaties is een eerste vereiste voor verantwoorde fokprogramma’s.

Beter gebruik van middelen

Een beter gebruik van middelen staat centraal in Code EFABAR en kan worden bereikt door technieken zoals het fokken van dieren met optimaal voergebruik.

Code EFABAR is een initiatief van het European Forum of Farm Animal Breeders (EFFAB) en is bedoeld om duurzaamheid en verantwoordelijkheid te bevorderen. De code is gebaseerd op Europa’s zeer gerespecteerde wetgevingskader voor voedselnormen en de onderliggende principes ervan. Fokkerijorganisaties die de code toepassen, zetten zich in voor verantwoord fokken.

De doelstellingen van Code EFABAR omvatten:

  • vaststelling en bevordering van duurzame en verantwoorde normen voor het fokken van landbouwhuisdieren;
  • transparantie bevorderen;
  • het stellen van normen die eerst overeenkomen met en vervolgens verder gaan dan de huidige nationale en EU-wetgeving;
  • een verbintenis tot voortdurende verbetering van de ecologische en sociale verantwoordelijkheid;
  • werken aan de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

U kunt meer over de code lezen op www.responsiblebreeding.eu

Deel dit bericht: