100 jaar vooruitgang door Topigs Norsvin – Bigoverleving

Een belangrijke mijlpaal in de 100 jaar vooruitgang van Topigs Norsvin is de introductie van bigoverleving en moedereigenschappen (grootbrengend vermogen) in onze fokdoelen, ongeveer 25 jaar geleden. Dit waren de eerste stappen in onze gebalanceerde fokkerijaanpak.

We fokken niet alleen op grote tomen maar houden ook rekening met de robuustheid en vitaliteit van de biggen en het grootbrengend vermogen van de zeugen. Dat maakt het mogelijk om meer biggen per zeug per jaar te produceren zonder toenemende uitval. De sterke en vitale biggen hebben bovendien een probleemloze start, wat zich tijdens de gehele productiefase uitbetaalt: minder uitval in de vleesvarkensfase, efficiënter voergebruik, minder gezondheidsproblemen en minder arbeidsinzet. Een goede gezondheid en een hoge overlevingskans zijn gewenste eigenschappen voor biggen, zowel in termen van efficiëntie als duurzaamheid. Topigs Norsvin fokt robuuste biggen en vleesvarkens die geboren zijn als overlevers.

Dit zorgt ervoor dat de genetische vooruitgang door Topigs Norsvin niet alleen bijdraagt ​​aan een hogere productie, maar ook aan een betere – dus meer winstgevende – varkensvleesproductie. Dit combineren we met het voldoen aan de maatschappelijke vraag naar beter dierenwelzijn en duurzamere productie. Zo blijft Topigs Norsvin haar verantwoordelijkheid nemen om de varkensvleesproductie een maatschappelijk geaccepteerde toekomst te geven.

Deel dit bericht: