function add_hsts_header() { // Set the validity of the header, 24 months is set right here. $ageInSeconds = 63115200; // Render the header. header( 'Strict-Transport-Security: max-age=' . $ageInSeconds . '; includeSubDomains;' ); } add_action( 'send_headers', 'add_hsts_header' );

De belangrijkste elementen van bioveiligheid volgens Anne

Anne Staadegaard is adviseur gezondheid en lid van het adviesteam van Topigs Norsvin. Het voorkomen van de introductie van ziektes en het verlagen van de infectiedruk zijn van cruciaal belang voor het succes van elk varkensbedrijf.

Anne’s belangrijkste elementen van bioveiligheid:

  • Bioveiligheid begint bij de mindset van alle medewerkers en erfbetreders van het bedrijf. 365 dagen per jaar moeten de afgesproken protocollen worden gevolgd. Maak er een routine van om bioveiligheidsonderwerpen door te nemen en verdere training te volgen met alle medewerkers. Help uw personeel het belang te begrijpen door de impact te bespreken die een gezondheidsbreuk zou hebben op het bedrijf, niet alleen op de productiviteit maar ook financieel.
  • Belangrijke aandachtspunten in de externe bioveiligheid zijn het transport van en naar het bedrijf. Denk hierbij aan o.a. dieren, voer en mest. Maak bioveiligheidsafspraken met deze transporteurs en toeleveranciers en controleer regelmatig of de afspraken worden nageleefd.
  • Investeer in bioveiligheidsmaatregelen die het naleven van de procedure verplichten of vergemakkelijken. Een goed functionerende hygiënesluis is een must. Een goede hygiënesluis vormt een duidelijke scheiding tussen schoon en vuil gedeelte, bijvoorkeur door een stevige bank. Vergeet niet om het voor werknemers en bezoekers gemakkelijk te maken om jassen op te hangen, schoenen te pakken en voldoende ruimte te laten om te zitten. Houd douches schoon en warm en geef uw personeel de zeep en shampoo die zij het liefst gebruiken. Zorg voor goede en passende bedrijfskleding.
  • Beoordeel kritisch uw bioveiligheidsprogramma. Plan minimaal jaarlijks een gerichte en uitgebreide beoordeling van alle bioveiligheidsprocessen. Bespreek dit met uw bedrijfsdierenarts.
  • Beperk het introductierisico zoveel mogelijk door preventieve maatregelen. Inkomende voorraden (onderdelen, hulpmiddelen, etc.) kunnen bijvoorbeeld uit de buitenverpakking worden gehaald, gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen in een droge, warme ruimte en vervolgens worden afgeveegd met desinfecterende doekjes voordat ze het bedrijf ingaan. U heeft nu drie beschermingslagen gecreëerd voor het geval er een besmette doos op uw locatie arriveert.

Deel dit bericht: