Arno’s tips om de vruchtbaarheids-resultaten te verbeteren

Arno Joosten is manager van het adviesteam en adviseur reproductie. Hij en zijn team geven advies aan voerproducenten, adviseurs en onze klanten onder andere over reproductie bij mannelijke en vrouwelijke dieren.

Afbigpercentage is een van de belangrijkste drijfveren voor de efficiëntie van de zeugenstapel. Een breed scala aan factoren heeft invloed op dit kengetal. Niettemin kan het begrijpen en respecteren van elementaire onderdelen leiden tot zeer productieve zeugenstapels. Als het om vruchtbaarheid gaat, is elk detail van belang.

Arno’s tips om de vruchtbaarheidsresultaten te verbeteren:

  • De geltenopfok is het eerste cruciale punt. Een goede ontwikkeling tijdens alle levensfases gedurende de opfok is van essentieel belang.
  • Een goede quarantaine- en adaptatieafdeling is van wezenlijk belang. Dit voor een zo gezond en storingsvrije introductie van de gelten in de zeugenstapel. Controleer en registreer in deze periode ook de berigheid van de gelten.
  • Het voermanagement en de lichaamsconditie moeten gedurende het hele leven van de zeug worden geoptimaliseerd, aangezien ze een directe invloed hebben op de metabolische toestand van de zeug, de follikelontwikkeling, de eicelkwaliteit en de overlevingskansen van de embryo’s, de foetussen en de biggen. Dit is dan ook niet alleen van invloed op de productieresultaten, maar ook op de bigkwaliteit en bigvitaliteit.
  • Stimuleer zeugen met minimaal twee goede zoekberen, bij voorkeur twee keer per dag. Dit maakt niet alleen een betere berigheids-identificatie mogelijk, maar stimuleert ook de folliculaire rijping en uiteindelijk de eisprong.
  • Bepaal de optimale tijd voor inseminatie. Hoe dichter bij de eisprong het insemineren wordt uitgevoerd, hoe beter de resultaten zullen zijn.
  • Temperatuurregeling van spermadoses is van cruciaal belang. Temperatuurschommelingen bij opslag en hantering moeten worden vermeden.

Deel dit bericht: