Vrijloop kraamhokken in nieuw kernfokbedrijf Innova Canada van Topigs Norsvin

Onze verantwoordelijkheid nemen

Topigs Norsvin bouwt een nieuwe kernfoklocatie in Manitoba, Canada. Deze nieuwe kernfoklocatie genaamd Innova Canada krijgt vrijloop kraamhokken voor de zeugen tijdens de lactatieperiode. Genetica directeur Arjan Neerhof licht de keuze voor vrijloop kraamhokken toe.

Innova Canada is de nieuwste uitbreiding in de fokkerijstructuur van Topigs Norsvin en wordt de hoofdlocatie voor het fokken van de Z-lijn, één van de lijnen van de TN70 zeug. Deze grootste investering in de geschiedenis van Topigs Norsvin zal leiden tot meer genetische vooruitgang en fokken met het oog op toekomstige wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. De nieuwe kernfoklocatie werkt met groepshuisvesting in dracht, maar ook met een vrijloop kraamhuisvestingssysteem.

Waarom los lopende zeugen tijdens het werpen?

Arjan Neerhof: “We volgen de ontwikkelingen in de samenleving en wetgeving op de voet en op veel plaatsen in de wereld zien we een toenemende aandacht voor dierenwelzijn. Groepshuisvesting tijdens de dracht is in Europa al jaren verplicht. In de nabije toekomst zal het ook verplicht worden in verschillende andere landen over de hele wereld.

Vrijloop kraamhokken volgt hetzelfde pad. In Noorwegen is het al jaren verplicht en ook in andere Europese landen zien we ontwikkelingen in die richting. Onze verwachting is dat diervriendelijke productiesystemen wereldwijd steeds belangrijker zullen worden.

Als het meest innovatieve geneticabedrijf met maatschappelijke verantwoordelijkheid als kern, voelt Topigs Norsvin zich verplicht om een ​​voorloper te zijn in dit soort ontwikkelingen. Met de kennis en ervaringen die we op onze eigen fokbedrijven opdoen, kunnen we onze klanten ondersteunen die dit soort huisvestingssysteem in de toekomst willen toepassen. De belangrijkste reden voor onze beslissing is echter dat we varkens fokken die moeten voldoen aan de toekomstige behoeften van onze klanten en hun markten. We moeten daarom vooruitkijken en anticiperen op het feit dat zeugen steeds vaker in vrijloop kraamhokken zullen worden gehuisvest. Innova Canada is een investering voor 20 jaar, en dat is de horizon waarmee we werken.

Wat is het effect van huisvesting met vrijloop kraamhokken op de genetische vooruitgang?

“De eigenschappen die het meest worden beïnvloed, zijn de moedereigenschappen van de zeug, de overleving van de biggen en het gedrag van de zeug naar haar verzorgers. Ook worden de poten en skeletstructuur van zeugen belangrijker voor een lang productief leven. De variatie tussen zeugen in deze eigenschappen zal beter zichtbaar worden, waardoor het mogelijk wordt om betere zeugen te selecteren en meer vooruitgang te boeken. Dit is natuurlijk gunstig voor de klanten die met vrijloop kraamhokken werken, maar ook voor alle andere klanten. We hebben dit al gezien in onze Norsvin Landrace-lijn (L-lijn) in Noorwegen. Deze wordt al jaren gefokt in huisvesting met vrijloop kraamhokken en alle TN70-klanten ervaren daar de voordelen van.”

De bigoverleving is lager in systemen met los lopende zeugen, neem ik aan?

“Dat is iets wat je kunt verwachten. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn. In Noorwegen is de bigoverleving in de huisvesting met vrijloop kraamhokken de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. We zien het in onze kernfokkerij en bij onze klanten die de TN70 zeug gebruiken. Het is nu hetzelfde of zelfs hoger in vergelijking met andere markten die nog conventionele kraamhokken gebruiken. De reden is een combinatie van genetische selectie en het juiste management. De kennis die we in Noorwegen en enkele andere landen hebben opgedaan, gebruiken we in Innova Canada. Een van de eerste dingen die we gaan doen, is experimenteren met een of meer dagen waarin de zeug wordt opgesloten rond de periode waarin ze werpt. Dat zal zeker helpen om de bigoverleving te verbeteren. Maar ja, het wordt spannend en al doende zullen we leren.”

Is investeren in een systeem dat nog in ontwikkeling is niet een groot risico?

“Er zijn inderdaad nog vrijloop kraamhokken in ontwikkeling. We hebben veel tijd besteed aan het beoordelen van beschikbare systemen en het raadplegen van experts op dit gebied. Er is ook rekening gehouden met aanbevelingen van onze klanten. Dit alles heeft bijgedragen aan onze kennis en betekent dat we niet in het duister tasten. Het is een weg die we moeten inslaan en in de toekomst zullen veel van onze klanten hetzelfde moeten doen.”


Huisvesting systemen in Innova Canada

Innova Canada gaat het Pro Dromi Liberté systeem gebruiken voor zeugen tijdens de kraamperiode. Dit systeem kan de zeugen vrij huisvesten bij hun biggen maar ook de zeugen opsluiten tijdens het werpen. De biggen hebben een nest met een microklimaat en een warme waterbedbodem.

Tijdens de dracht zitten de zeugen in kleine groepen van 26 zeugen. Ze worden gevoerd met individuele voerdosators en de vreetplaatsen zijn voorzien van schouderschotten.

Met dank aan Vereijken voor de foto’s

Deel dit bericht: