Fokken op robuustheid werkt.

Selectie op verhoogde, natuurlijke robuustheid tegen ziekten brengt toegevoegde waarde.

Resultaten van een recent, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in de VS laten zien dat varkens van TN Tempo-vaders met een hoge fokwaarde voor robuustheid tegen ziekte, beter om konden gaan met een PRRS-uitdaging dan varkens van beren met een lage fokwaarde. De groep met hoge robuustheid had een groter percentage “full value” varkens en had significant minder antibioticabehandelingen nodig.

Het is algemeen bekend dat varkens met de TN Tempo van Topigs Norsvin als vader een hogere robuustheid hebben tegen ziekte-uitdaging, inclusief een verhoogde robuustheid tegen PRRS. Resultaten van deze meest recente proef bevestigen het inherente robuustheidsvoordeel van varkens met TN Tempo als vader, en laten zien dat dit nog verder kan worden verbeterd door varkens te selecteren op basis van bestaande, natuurlijke variatie in robuustheid.

In deze proef werden nakomelingen van TN Tempo-beren met een hoge fokwaarde op robuustheid tegen ziekte-uitdaging geëvalueerd tegen nakomelingen van TN Tempo-beren met een lage fokwaarde. Beide groepen vertoonden goede algemene prestaties tijdens de proef, en op niveaus die vergelijkbaar zijn met prestaties onder conventionele gezondheidscondities.

De grootste verschillen tussen de groepen werden gedetecteerd tussen één en drie weken na de PRRS-uitdaging. Varkens uit de groep met hoge fokwaarden hadden in deze periode een hogere voeropname, een betere voerconversie en een hogere groei per dag. De groep met een hoge fokwaarde had ook 1,6% meer “full value” varkens, vanwege lagere sterfte en euthanasie, en 4,1% minder dieren die een of meer antibioticabehandelingen nodig hadden gedurende de duur van het onderzoek.

De resultaten van deze proef bevestigen dat varkens met de TN Tempo als vader een inherente robuustheid hebben tegen ziekten, waaronder PRRS. De resultaten laten ook zien dat het mogelijk is om op een natuurlijke manier varkens te fokken die beter kunnen omgaan met een ziekte-uitdaging. De gegevens die tijdens deze proef zijn verzameld, zullen worden gebruikt om de benadering van Topigs Norsvin bij het fokken van varkens voor verbeterde, natuurlijke weerstand tegen ziekten verder te verbeteren.

Deel dit bericht: